Kurs Hakkında

Akıl ve zeka oyunları; akıl yürüterek, hızlı düşünme ve yaratıcılıkla becerilerini kullanarak çözülebilen oyunlardır. 

Zeka oyunları, öğrenmeyi kolaylaştırarak çabuk öğrenmeyi sağlar ve akıl çalıştırarak zihin açmaktadır.

Akıl ve zeka oyunları eğitim programı ile zeka oyunlarının tarihçesi, eğitimdeki önemi, zeka oyunları eğitiminde kullanılan yöntemler, zeka oyunu türlerine göre kazanılan beceriler, ders planı hazırlama ve zeka oyunlarının öğretimi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitim programı; akıl ve zekâ oyunları kurslarını verebilecek eğitimcileri yetiştirmek amacıyla düzenlenmiştir.   

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Zekâ Oyunlarının Tarihçesi

2. Zekâ Oyunlarının Eğitimdeki Önemi    

3. Zekâ Oyunları Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Anlatım Yöntemi
 • Problem Çözme Yöntemi
 • Gösterip Yaptırma Yöntemi
 • Bireysel Çalışma Yöntemi
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi

4. Zekâ Oyunları

 • Tangram
 • Soma Küpü
 • Hanoi Kuleleri
 • Katamino
 • Koridor
 • Jenga
 • Reversi
 • Mangala
 • Anagram
 • Resfebe
 • Sudoku
 • Kakuro
 • Go Strateji
 • Satranç
 • Zeka Soruları
 • Kibrit Çöpleri
 • Bihar
 • Uygulamalar
Show More

What Will You Learn?

 • Zekâ oyunlarının tarihçesini açıklar.
 • Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemini ifade eder.
 • Zekâ oyunları eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.
 • Zekâ oyunları eğitimindeki temel kavramları kullanır.
 • Zekâ oyunlarının türlerini sınıflandırır.
 • Zekâ oyunları eğitimi ile kazanılan becerileri örneklerle açıklar.
 • Zekâ oyunları dersi öğretim programını uygular.
 • Zekâ oyunları ders planı hazırlar.
 • Dünya zekâ oyunları federasyonu çalışmalarını takip eder.
 • Türk Beyin Takımı çalışmalarını takip eder.
 • İçeriğe uygun öğretim materyalleri hazırlar.
 • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
 • Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
499  1.000