ERKEN ÇOCUKLUK UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

  • ERKEN ÇOCUKLUK UYGULAYICI EĞİTİMİ

    Beynimiz doğduğumuz anda işlenmemiş bir hammadde olarak dünyaya geliyor. Ham maddelere hangi şekli verirseniz o şekli almaktadırlar. Bir çocuğun yetenekleri, öğrenme algısı, kişilik özellikleri yani zihinsel gelişiminin büyük bir kısmı 0-3 yaş arasında oluşmaktadır. Yaşamın en önemli dönemi 0-3 yaş aralığıdır. Bu dönemi doğru geçirdiğimizde çocuğun daha sonraki yaşamına etki edecek birçok şeye de müdahale etmiş oluyoruz. Bu dönem çocuğun algılarının en açık olduğu dönemdir. 0-3 yaş dönemi psiko motor, psiko sosyal, bilişsel gelişim basamakları çok hızlı gelişir.
    Çocuklar sadece fiziki çevresinin değil aynı zamanda sosyal çevresinin de etkisi altındadır. İçinde büyüdüğü aile ve toplumdaki gelişmeleri, olayları, kuralları ve değerleri öğrenir. Aile, bir çocuğun sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli olan en öncelikli ortamdır.Aile içinde yaşanılan her şey, çocuğun davranışlarını, duygularını ve tutumlarını belirler. Çocuğun aile ortamında gördükleri, yaşadıkları onun kişilik özelliklerinin belirlenmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla, çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi, sağlıklı aile içi etkileşime bağlıdır. Çocuklar, ailesinin bedensel özelliklerini taşıdığı gibi, düşüncelerini, inançlarını, tutumlarını, davranışlarını da taşır.


Kurs Bilgiler

  • -- Ders
  • -- Saat
Erken çocukluk eğitimi ile geleceği inşa edin
Çocuk Gelişimciler, Sosyologlar, Psikologlar, Aile Danışmanları, Okul öncesi eğitmenleri
uygulayıcı eğitim

Eğitmen Bilgileri