Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

 • Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

  • İş Yaşamında Profesyonellerin Sıklıkla Karşılaştığı Sözlü İletişim Biçimleri
  • Dil ve İyi Konuşmacıda Aranan Nitelikler
  • Resmi ve Gayri Resmi Durumlarda Telefon Kullanımı
  • Dinleme Becerileri
  • Etkili dinlemeyi engelleyen bazı faktörler aşağıda sıralanmaktadır
  • Konuşma Becerileri: Açıklık, Hacim, Ses Tonu, Acillik, Mesajı Alma, Dil Kullanımı
  • Sözsüz İletişimin (Beden Dilinin) Özellikleri,
  • Vücut Dili
  • Jest ve Mimikler
  • Duruş, Postür, Oturuş, Ayaklar
  • El ve Kol Hareketleri
  • Yüz İfadesi ve Mimikler
  • Gözler ve Göz Kontağı
  • Baş Hareketleri
  • Kişisel Mesafe – Proksemik
  • Dokunma - Haptik: Uygun ve Uygun Olmayan Durumlar
  • Tokalaşma - El Sıkışma
  • İstem Dışı Jestler
  • Giyim-Kuşam Kodları
  • Çeşitli Fiziksel İletişim Araçları: Aksesuar, Kişisel Bakım ve Makyaj


Kurs Bilgiler

 • -- Ders
 • -- Saat
Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın. İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun. İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
Özel Sektördeki Profesyonel Çalışanlar ve Yöneticiler Kamu Sektörü Çalışan ve Yöneticileri Eğitim Sektörü Yönetici ve Çalışanları KOBİ ve Aile İşletmeleri Sahipleri ve Profesyonel Yöneticileri Kamu ve Özel Sektörde Satın Alma İşlerinden Sorumlu Uzmanlar Firmaların İç ve Dış Müşterileriyle Etkileşimde Bulunan Tüm Çalışanlar Uluslararası Firma, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Uluslararası Firma, Kurum ve Kuruluşlarla Birlikte İş Yapan Proje Ortakları Siyaset Kurumunda Yer Alan Aktörler
Eğitimin sağladığı diğer bazı önemli kazanımlar aşağıda sunulmuştur: İş yaşamında profesyonellerin sıklıkla karşı karşıya kalabileceği sözlü iletişim biçimlerini bilebilmek Dil ve iyi konuşmacıda aranan nitelikleri bilmek Resmi ve gayri resmi durumlarda telefon kullanımını bilmek Dinleme becerilerini geliştirmek Konuşma Becerilerinden olan; Açıklık, Hacim, Ses Tonu, Acillik, Mesajı Alma, Dil Kullanımını Geliştirmek Sözsüz İletişimin Özelliklerini Bilmek

Eğitmen Bilgileri