Osmanlı Türkçesi 2. Kur

Eğitim Hakkında

 • Osmanlı Türkçesi 2. Kur

  Türk dili, tarihin çok eski dönemlerinden beri vardır, bununla beraber ilk Türkçe yazılı metinler Göktürk kitabelerine dayanır. Bu kitabelerdeki yazı dilinin gelişmişliği dikkate alındığında Türklerin yazıyı kullanmaya başlamasını birkaç yüzyıl geriye götürebiliriz. Türkler, tarih içinde pek çok alfabe değiştirmiştir. Bunlar Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi ve 1928 yılında harf inkılâbının ardından kullanılmaya başlayan Latin alfabesidir. Geçen yüzyılın başında Azerilerin ve Orta Asya’daki Türk devletlerinin Kiril alfabesini kullanmaya başladıklarını da ekleyebiliriz. 

  Tarih boyunca Türkçenin dönemleri vardır. Osmanlı Türkçesi de Türkçenin tarihî dönemlerinden biridir. Günümüz modern Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesinin devamı kabul edilir. Günümüzde Osmanlı Türkçesine "Osmanlıca" denilmesi de yaygınlık kazanmakla birlikte sanki Türkçe'den farklı bir dilin adıymış gibi algılanmaya müsait olmasından dolayı ayrı bir dil anlamında "Osmanlıca" tabirini kullanmak doğru değildir. Zira Osmanlıca diye müstakil bir dil yoktur. Ancak kullanılan alfabe itibarıyla "Osmanlıca" denebilir. Bu tartışmaları bir yana bırakacak olursak bugün yaygın biçimde söylenen “Osmanlıca” tabirinden de başka bir dil anlaşılmayıp Latin alfabesinden önce Arap alfabesiyle yazdığımız Türkçenin kastedilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu çalışmamızda "Osmanlı Türkçesi" tabirini kullanacağız.


Kurs Bilgiler

 • -- Ders
 • -- Saat
Osmanlı Türkçe'si okuyup yazabilme yeteneği kazandırmak
Osmanlı Türkçesi öğrenmeye istekli herkes
Herhangi bir gereksinim bulunmamaktadır. Kursumuz her kesim ve kitleye uygundur.
Osmanlı Türkçesi okuyabilmek ve yazabilmek
 • 2. Kur 1. Ders - Osmanlı Türkçesi 2. Kur85 Dk.
 • 2. Kur 2. Ders - Osmanlı Türkçesi 2. Kur90 Dk.
 • 2. Kur 3. Ders - Osmanlı Türkçesi 2. Kur76 Dk.
 • 2. Kur 4. Ders - Osmanlı Türkçesi 2. Kur77 Dk.
 • 2. Kur 5. Ders - Osmanlı Türkçesi 2. Kur44 Dk.

Eğitmen Bilgileri